Styret

Anne Ekstrøm, leder

Nina Winger Sørum, Nest leder 

Ingunn Terjesen, Styremedlem

Tone Robertsen, Styremedlem

Tone Granli, Styremedlem
 
Ole Wang, vara
 
Lovisa Plötz, vara

Valgkommite: Line Orlund
Kasserer: Tone Granli 
Revisor: Monica Hansen
Webmaster: Anne Ekstrøm
Materialforvalter: Tone Robertsen