Valgresultatet fra Årsmøtet er klart

 digital armote

Resultatet fra årsmøtet er klart:
Ny nestleder: Tone Granli
To styremedlemmer er valgt for to år: Tone Robertsen og Ole Wang.
To varamedlemmer er valgt for et år: Lovisa Plotz og Ingrid Tomoulevski.
Vi gleder oss til en ny styreperiode og planlegging av aktiviteter!

ninaWSorum

Nina Winger Sørum gikk på årsmøtet 10. desember av som nestleder i styret. Norsk Boxerklubb avdeling Oslo og Akershus delte ut hederstegn i sølv til Nina Winger Sørum, og takket henne for innsatsen gjennom mange år.
Nina var med på å danne lokalavdelingen i 2007, og hun har vært en sentral person i styret i 14 år! Både som styremedlem, nestleder og leder. Hun har bidratt med utallige timer for å arrangere og gjennomføre utstillinger, stevner og dugnader. Vi har ikke tall på hvor mange ganger og timer hun har stilt opp. Nina har også hatt hovedansvar for å rapportere inn alle våre kurs til NKK og Studieforbundet, og på den måte bidratt vesentlig til klubbens økonomi.
Nina har vært pådriver for at avdelingen skal arrangere MH-tester og har vært en uunværelig ressurs i dette arbeidet. Avdelingen har gjennom flere år fått mye ros for hvordan klubben arrangerer disse MH-testene, og dette er Ninas fortjeneste. Vi takker for innsatsen, og for opplæringen, slik at vi kan videreføre
dette arbeidet.