Årsmøte 2021. Flyttet til Teams

Fjerpenn 

Årsmøte i 
NBK avdeling Oslo og Akershus
Onsdag 8. desember 2021 kl. 19.00-20.00

Etter gårsdagens pressekonferanse og nye retningslinjer ang Corona situasjonen, har styret besluttet å flytte årsmøtet til Teams. Vi starter kl 1900. De som opprinnelig var påmeldt har fått beskjed. Dersom noen andre ønsker å delta kan denne linken benyttes:

Velkommen til årsmøte i NBK Avdeling Oslo og Akershus på Kafe Asylet, Herberget. Adresse: Grønland 28, 0188 Oslo

Papirer (dagsorden, regnskap, årsbereting osv) til årsmøtet finner du her
 
Medlemmer av lokalavdelingen kan komme med forslag til saker og fremme kandidater til verv.
Saker og kandidater må være i klubbens hende innen 27. oktober 2021.


Send forslag på saker til vår mailadresse: boxeroa@hotmail.com Styret vil gjerne ha innspill til kandidater til styreverv. Både nye og gamle medlemmer er velkomne i styret.
Følgende verv skal velges på årsmøtet:
Leder (2 år)
Et styremedlem (2 år)
To varamedlemmer (1 år)
 
Forslag på kandidater til vervene sendes til valgkomiteen v/Line Orlund: lineorlund@hotmail.com
 
Følgende saker behandles på årsmøtet:
Årsmelding 2020/2021
Regnskap 2020/2021
Innkomne saker 
Handlingsplan 2021/2022
Budsjett 2021/2022
Valg
 
Vi håper mange medlemmer i lokalavdelingen benytter anledningen til å være med å påvirke hva vi skal drive med.Velkommen

Hilsen styret i NBK, Oslo og Akershus